'Den Helder, waar ben je mee bezig'
    ‘Het kloppend hart van Den Helder’, voordeliger én betere optie.

Minder detailhandel
In de eerste plaats ben ik van mening dat de stationslocatie op economische gronden geen goede optie is. Het betreft hier een centraal gelegen gebied, de toegangspoort tot het economisch hart van de stad: een dure locatie die veel beter gebruikt zou kunnen worden om daadwerkelijk nieuwe detailhandel naar Den Helder te lokken. Daarnaast wordt de genoemde ‘extra economische impuls voor ondernemers’ zwaar overschat.

Economische impuls overschat
Het gemeentehuis beschikt over eigen catering en zal dus weinig toegevoegde waarde hebben voor de omliggende horeca. Na vijf uur ’s middags zullen de ambtenaren huiswaarts gaan en zal ons levendige stadshart gedomineerd worden door een donker en doods gebouw van meerdere etages.

Verkeersdrukte/-infarct
In de tweede plaats verwacht ik dat de toenemende verkeersdrukte die dit bouwplan met zich meebrengt voor erg veel overlast zal zorgen. Reeds bestaande onzekerheid over voldoende parkeerruimte doet bange vermoedens rijzen bij omwonenden over het behoud van het groene speelterrein tussen Boerhaavestraat en Hector Treubstraat.

Kosten boven prognose
Voor de bouw op deze locatie is 33 miljoen uitgetrokken, een bedrag waarvan men al op dit moment vermoed dat het niet toereikend zal zijn.

Samenvattend: bouwen op deze plek is veel te kostbaar en een te grote investering ten behoeve van een ‘administratiekantoor’ van het gemeentebestuur van een stad als Den Helder.

Publieksfunctie gemeentehuis neemt af
Want in het digitale tijdperk, waarin steeds meer diensten van de gemeente via internet zijn af te nemen en het gemeentehuis als gebouw meer en meer publieke functies verliest, kan men zich afvragen of het verantwoord is om als gemeente een dergelijke investering op een dergelijke locatie voor eigen gebruik aan te wenden. Vooral omdat de kaalslag op vele plaatsen in de stad het algemene straatbeeld bepaalt en zijn weerslag heeft op de economische bedrijvigheid en het woongenot.


Mooiste locatie van Den Helder
Voor de noodzakelijke publieksfuncties kunnen wijksteunpunten in alle wijken worden ingericht. Desgewenst zou één van deze wijksteunpunten gehuisvest kunnen worden in de lage vleugel van het voormalige postkantoor, wanneer in de hoge vleugel de bibliotheek gevestigd is.

Voor de representatieve functies en huisvesting van het college en het hogere management kan dan gebruik gemaakt worden van de speciaal daarvoor bestemde vleugel in ‘Het kloppend hart van Den Helder’ op de mooiste locatie van Den Helder, op en aan de dijk.

U kunt daar ook wonen, ruime parkeergelegenheid
Dit duurzame gebouw is volledig zelfvoorzienend en biedt onder dijkniveau parkeergelegenheid aan zo’n 500 auto’s. Zowel aan dijkzijde als aan stadszijde heeft het gebouw publieke of economische functies: winkels, daghoreca, stadhuis en eventueel zelfs schouwburg of andersoortig theater of amusement. De hogergelegen etages in de andere vleugel bestaan uit appartementen en penthouses.

Geen zwart donkere plek in de stad
Omdat het gemeentelijk deel slechts onderdeel is van een veel groter complex, is het dag en nacht een gebouw waarin geleefd wordt en geen zwart gat buiten werktijden. Het geheel vormt het startpunt van het Helders stadscentrum: op de as ‘Kloppend Hart-station’ bevindt zich het langgerekte stadspark wat via verschillende zijwegen mensen het centrum in leidt.

Betrouwbaarheid voorop
Om dit ontwerp te kunnen realiseren en te vermarkten beschikken wij over betrouwbare en enthousiaste partners, zowel Helderse als in de regio. Van belang is namelijk om het werk in de stad en regio te houden.

Hoogachtend,


Daniël Groot/DGA Holland Stores Group
email: daangroot@quicknet.nl
www.hetkloppendhartvandenhelder.nl


Eerdere ideeën:
uitbreiding en opwaardering van de onderzeebootkade, de rotonde op de Middenweg bij de Vijfsprong, en de verplaatsing van de TESO-haven naar de oostkant van het terrein van de Koninklijke Marine. Daarnaast zijn er nog diverse andere projecten in ontwikkeling.